هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری

شما در هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری از آنجا که رحم شما به سمت بالا کشیده می شود، ممکن است در ناحیه دنده احساس ناراحتی کنید. حول و حوش این زمان احتمالا یکسری مسایل گوارشی پیدا کنید.

ممکن است دچار سوء هاضمه شوید.

اگر قبلا این کار را نکرده اید، بهتر است جهت شرکت در کلاس های پیش از زایمان نوبت بگیرید.

آماده سازی کودکان دیگر

اگر فرزندان دیگری دارید فکر خوبیست که آنها را برای ورود بچه جدید آماده کنید. آنچه به آنها می گویید احتمالا به آنچه که از شما می پرسند، سن شان و اشتیاقشان بستگی دارد.

خانه تان را آماده کنید

احتمالا به مناسبت ورود نوزادتان، مشغول تغییر دادن خانه تان هستید. آماده کردن خانه و جمع کردن چیزهایی که بچه تان نیاز خواهد داشت، به احساس آمادگی داشتنِ شما و خانواده تان کمک می کند.
این کار می تواند شما را به خرید انواع وسایل وسوسه کند. اما در واقع کودک شما تنها وسایل کمی را نیاز خواهد داشت.

ستاره زمانی که تجهیزات و اثاثیه کودک را انتخاب می کنید، وسایل ایمنی همیشه باید در اولویت قرار بگیرند. چک لیستی از اثاث ایمنی کودک را تهیه کرده ایم که به شما می گوید در زمان خرید تجهیزات و اثاثیه کودکتان دنبال چه بگردید.

بچه شما در هفته 25 بارداری

بچه شما از سر تا ته حدود 22 سانت و نیم و وزنش حدود 720 گرم است.
قسمت های مختلف ستون فقراتش در حال شکلگیری است.
ممکن است به صداهای بلند واکنش نشان دهد یا به سمت صدا یا آهنگ آشنا حرکت کند.
رفرنس مطالب (برگرفته از raisingchildren)

Australian Government Department of Health (2019). Clinical practice guidelines: Pregnancy care. Canberra: Australian Government Department of Health. Retrieved 15 October 2020 from https://www.health.gov.au/resources/pregnancy-care-guidelines.

Curtis, G.B., & Schuler, J. (2011). Your pregnancy week by week. Boston, MA: Da Capo Lifelong Books.

Gabbe, S.G., Niebyl, J.R., Galan, H.L., Jauniaux, E.R., Landon, M.B., Simpson, J.L., & Driscoll, D.A. (2012). Obstetrics: Normal and problem pregnancies. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders.

Hughes, K. (2009). Pregnancy and childbirth: A Cochrane pocketbook. British Journal of Midwifery17(8), 542-542. doi: 10.12968/bjom.2009.17.8.43652.

مدیر سایت دلبندک
ارسال دیدگاه