هفته سوم بارداری

هفته سوم بارداری

شما در هفته سوم بارداری

در هفته سوم بارداری، یک تخم (در صورتی که دوقلوی غیر همسان داشته باشید، دو تخم) از لوله فالوپ شما به ست رحم پایین می آید. اگر رابطه جنسی داشته باشید، اسپرم ها از طریق قسمت گردن رحم و رحم شما به سمت بالا حرکت می کنند.
برای بارورسازی، یک اسپرم باید از لایه های خارجی تخم تا وسط آن رخنه کند. این فرایند معمولا در لوله فالوپ اتفاق می افتد که اگر بیافتد، شما باردار می شوید.
اکنون سطح پروژسترون شما افزایش می یابد. این هورمون اجازه می دهد بدن شما بفهمد که باردار هستید و همین باعث می شود که آندومتر ذخایر مواد مغذی اش را بالا ببرد و در نتیجه مانع پریود شدن شما شود.

 

 

 

رفرنس مطالب (برگرفته از raisingchildren)

 

Australian Government Department of Health (2019). Clinical practice guidelines: Pregnancy care. Canberra: Australian Government Department of Health.

Curtis, G.B., & Schuler, J. (2011). Your pregnancy week by week. Boston, MA: Da Capo Lifelong Books.

Gabbe, S.G., Niebyl, J.R., Galan, H.L., Jauniaux, E.R., Landon, M.B., Simpson, J.L., & Driscoll, D.A. (2012). Obstetrics: Normal and problem pregnancies. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders.

Hughes, K. (2009). Pregnancy and childbirth; A Cochrane pocketbook. British Journal of Midwifery, 17(8), 542-542.

مدیر سایت دلبندک
ارسال دیدگاه