هفته سی ام بارداری

هفته سی ام بارداری

شما در هفته سی ام بارداری

در هفته سی ام بارداری حجم خون شما دو برابر شده است. متخصص زنان شما در هر ملاقات پیش از زایمان، فشار خون شما را چک خواهد کرد.
 با بالاتر آمدن کودک و اشغال کردن فضای بیشتر، سوزش سردل و رفلاکس شما هم بیشتر می شود و همچنین سینه هایتان هم بزرگتر می شوند.
احتمالا متوجه خواهید شد که الگوهای خوابتان مختل شده است. شب ها بیدار می شوید و نمی توانید به خواب بروید. شاید دانستن این موضوع به شما کمک کند که بدانید این امر طبیعی اما خسته کننده است. هر زمان که در طول روز می توانید سعی کنید استراحت کنید.

بچه شما در هفته 30 بارداری

• از سر تا ته 27 سانتیمتر و تقریبا 1 کیلو و 30 گرم وزن دارد.
• بچه در حال افزایش ذخایر مهم چربی زیر پوستش است که همین پوست را در ظاهر نرم و صاف می کند.
• لانوگو که یک پوشش خوب از مو روی بدن بچه تان است، کم کم بیشتر می شود. اما اگر بچه تان همین حالا هم به دنیا می آمد، هنوز میزان زیادی لانوگو پوستش را پوشانده بود.
• برخی نوزادان می توانند شست شان را بمکند.
رفرنس مطالب (برگرفته از raisingchildren)
Australian Government Department of Health (2019). Clinical practice guidelines: Pregnancy care. Canberra: Australian Government Department of Health.
Curtis, G.B., & Schuler, J. (2011). Your pregnancy week by week. Boston, MA: Da Capo Lifelong Books.
Gabbe, S.G., Niebyl, J.R., Galan, H.L., Jauniaux, E.R., Landon, M.B., Simpson, J.L., & Driscoll, D.A. (2012). Obstetrics: Normal and problem pregnancies. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders.
Hughes, K. (2009). Pregnancy and childbirth: A Cochrane pocketbook. British Journal of Midwifery, 17(8), 542-542.
مدیر سایت دلبندک
ارسال دیدگاه