هفته سی و یکم بارداری

هفته سی و یکم بارداری

شما در هفته سی و یکم بارداری

ظهور علامتهای کشیدگی پوست در این مرحله شایع است بخصوص اگر به سرعت وزن گرفته باشید.
اگر این علایم ظاهر شوند، در ارتباط با آنها خیلی کاری از عهده تان ساخته نیست. متاسفانه آنها دایمی هستند اما پس از تولد نوزادتان در رنگ پوست تان محو می شوند. برخلاف آنچه تبلیغات می گویند، کرم ها و دیگر داروها کاری نمی کنند.
رباط های اطراف لگن شما نرم و کشیده می شوند و برای تولد آماده می شوند. همزمان با تغییر مرکز ثقل شما، مدل راه رفتنتان هم تغییر می کند. این طبیعی است. برای امنیت و راحتی، پوشیدن کفش پاشنه بلند ایده خوبی نیست.

برنامه های زایمان

اگر در فکر یک برنامه زایمان هستید، الان بهترین موقع است.
برنامه زایمان می تواند شامل این موارد شود:
دوست دارید چه کسی در زمان تولد کنارتان باشد؟
چگونه می خواهید دردتان را مدیریت کنید؟
چه نوع زایمانی را انتخاب می کنید؟
اما بخاطر داشته باشید که برنامه بچه تان ممکن است از برنامه شما متفاوت باشد. همچنین آنچه شما نیاز دارید و می خواهید ممکن است در روز دیگر تغییر کند. بنابراین به برنامه زایمانتان به عنوان یک راهنما نگاه کنید و منعطف باشید.
ستاره فکر خوبیست که برنامه زایمانتان را با متخصص زنانی که مراقب شماست، در میان بگذارید. بنابراین او می تواند متوجه ترجیحات شما را بشود و به شما در رسیدن به آنها کمک کند. همچنین زمان خوبیست که با پزشکتان درباره اینکه دوست دارید محیط زایمانتان چگونه باشد، صحبت کنید.

بچه شما در هفته 31 بارداری

بچه شما حدود 27 سانت و نیم و 1 کیلو و نیم وزن دارد.
چشمان بچه تان باز است و مردمکهایش می تواند به نور واکنش نشان دهد.
مغز بچه تان به سرعت در حال رشد است و در نتیجه در حال ساختن اتصالهای زیاد و ارسال سیگنال بالایی است.
صداهای بلند و نزدیک می تواند بچه شما را بی قرار کند.
رفرنس مطالب (برگرفته از raisingchildren)
Australian Government Department of Health (2019). Clinical practice guidelines: Pregnancy care. Canberra: Australian Government Department of Health.
Curtis, G.B., & Schuler, J. (2011). Your pregnancy week by week. Boston, MA: Da Capo Lifelong Books.
Gabbe, S.G., Niebyl, J.R., Galan, H.L., Jauniaux, E.R., Landon, M.B., Simpson, J.L., & Driscoll, D.A. (2012). Obstetrics: Normal and problem pregnancies. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders.
Hughes, K. (2009). Pregnancy and childbirth: A Cochrane pocketbook. British Journal of Midwifery, 17(8), 542-542. doi: 10.12968/bjom.2009.17.8.43652.
مدیر سایت دلبندک
ارسال دیدگاه