هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری

شما در هفته هشتم بارداری

سایز رحم شما تقریبا به اندازه یک توپ تنیس است. این به مثانه شما فشار وارد می کند و همین باعث می شود که بیش از پیش به توالت رفتن احساس نیاز پیدا کنید.
بدن شما برای کمک به رشد بچه، با سرعت در حال تولید هورمون است. اوج حالت تهوع در این زمان است، بنابراین ممکن است کاملا احساس کسالت کنید. همچنین ممکن است احساساتی تر شوید به طوری که در یک لحظه خوشحال یا عصبانی گردید یا اینکه احساس کنید بسیار پرانرژی هستید. در هر صورت، نوسانات هیجانی بهنگام بارداری طبیعی است.

سونوگرافی اولیه

اگر از باردار بودنتان مطمئن نیستید، یا سابقه سقط جنین یا بارداری خارج از رحم داشته اید، احتمالا پزشکتان توصیه کند که در همان اوایل بارداری، تقریبا 8 تا 10 هفته اول، سونوگرافی کنید. اسکن سونوگرافی می تواند به بررسی ضربان قلب، سن و زمان زایمان کمک کند.

بچه شما در هفته 8 بارداری

این چیزی است که در این دوران برای بچه شما اتفاق می افتد:
طول رویان از سر تا دُم 1.2 سانتیمتر است.
چشم ها زیر یک لایه از پوست شکل گرفته اند. بینی در حال به نمایش درآمدن است. فک بالایی و سقف دهان به هم می پیوندند. گوش داخلی و زبان در حال رشدند.
انگشتان در حالی که بهم متصلند در حال شکل گیری اند.
دستگاه تناسلی در حال رشد است اما هنوز برای تعیین جنسیت خیلی زود است.
دم رویان، در حال کوچکتر شدن است. این دم در نهایت ناپدید خواهد شد.

 

 

 

رفرنس مطالب (برگرفته از raisingchildren)

Australian Government Department of Health (2019). Clinical practice guidelines: Pregnancy care. Canberra: Australian Government Department of Health.

Curtis, G.B., & Schuler, J. (2011). Your pregnancy week by week. Boston, MA: Da Capo Lifelong Books.

Gabbe, S.G., Niebyl, J.R., Galan, H.L., Jauniaux, E.R., Landon, M.B., Simpson, J.L., & Driscoll, D.A. (2012). Obstetrics: Normal and problem pregnancies. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders.

Hughes, K. (2009). Pregnancy and childbirth: A Cochrane pocketbook. British Journal of Midwifery, 17(8), 542-542.

مدیر سایت دلبندک
ارسال دیدگاه